Mijn verhaal

Bali is een prachtig eiland, met een schitterende natuur en ontzettend vriendelijke en aardige bewoners. Echter, ik ben daar ook in contact gekomen met de keerzijde van dit vakantieparadijs. Er heerst ontzettend veel (stille) armoede maar ook zijn er veel wees- en straatkinderen. Deze kinderen verdienen natuurlijk ook een goede toekomst, goede scholing, goed onderdak en behoorlijke kleding en schoeisel. Omdat ik mij het lot van deze kinderen aantrek ben ik op zoek gegaan hoe en op welke manier ik deze peuters het best kan helpen.

Ik ben in contact gekomen met Stichting Lion King op Bali. Deze stichting heeft in Noord Bali een tehuis voor straat- en weeskinderen. Het weeshuis wordt gerund door een nederlands echtpaar, Frankie en Marinka Potier.

Na veelvuldig mailcontact en een geldinzameling onder mijn vrienden, familie en bekenden heb ik in April 2011 dit weeshuis, met een mooi bedrag, bezocht. Ik werd heel vriendelijk ontvangen en na een uitgebreide rondleiding in zowel het weeshuis als in het ouderenhuis, was mij duidelijk met hoeveel liefde deze mensen proberen de allerarmsten en weerlozen op te vangen en liefde te geven.

Maar, ook hier is natuurlijk geld het grootste probleem. Geheel afhankelijk van giften en donaties moeten ze proberen het hoofd boven water te houden. Als ik bedenk wat deze mensen bereikt hebben zoals een mooi weeshuis voor de straat- en weeskinderen en een nieuw ouderenhuis, dan kan het toch niet zo zijn dat zonder de nodige giften al dat werk voor niets is geweest.

Want dat zou inhouden dat de straat- en weeskinderen weer op straat moeten leven en geen toekomst hebben en dat de ouderen, vaak zieke, weduwen geen onderkomen en verzorging meer krijgen!

Dit lot trek ik mij erg aan en probeer nu via deze website u op de hoogte te brengen en op de hoogte  te houden van weeshuis Lion King. Aan u een bijdrage of donatie te vragen en de door mij, en in de toekomst misschien van andere kunstenaars, schilderijen aan te bieden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt van het weeshuis. Zo hoop ik dat Frankie en Marinka al hun goede werk voort kunnen zetten.

Hebt u interesse in een schilderij of wilt u op een andere manier uw bijdrage leveren, hoop ik dat u contact met mij opneemt.

Vriendelijke groet en bij voorbaat dank.

Joke Wissink-Harmsen
tel. 0575 – 840344 of 06 11407321